Ortaokullar İçin Haftalık Seçmeli Dersler

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11/06/2013 tarih ve 1325231 sayılı yazısı. Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün “Seçmeli Desler” konulu yazısı:

 

 

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 43769797/10.07/1325231 11/06/2013
Konu: Seçmeli Dersler

………………………………… VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

ilgi : a) İlköğretim Kurumlan (ilkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik Yapılmasına ilişkin 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/06/2013 tarihli ve 51 sayılı Kurul Kararı eki İmam HatipOrtaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 5. ve 6. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ilgi (a) Kurul Kararıyla uygulamaya konulan Çizelge’nin seçmeli dersler bölümündeyer alan derslerle, öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılmasının yanında ilgi ve yeteneklerinikeşfetmeleri ve geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizin ders seçimlerini kendilerinin yapması, seçilen derslere göre okullardaki norm kadrodurumlarının belirlenmesi ve okutulacak ders kitapları ile diğer eğitim materyallerinin öğrencilereulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin süresi içerisinde tamamlanabilmesi için ortaokul ve imam hatiportaokullarında seçmeli derslerin seçimi ve uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki sürecin takip edilmesigerekmektedir.

1.2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokul 4 ve ortaokul 5. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz 2013-2014eğitim öğretim yılında okuyacakları seçmeli derslere ilişkin tanıtım videolarını Bakanlığımız websayfasından (www.meb.gov.tr) izleyeceklerdir.

2.Öğrencilerimiz, ilgi, istek ve yeteneklerine göre seçmek istedikleri derslerden 10 dersi öncelik sırasına göre ekte yer alan dilekçe örneğine uygun olarak belirleyerek okul müdürlüklerine 14-21Haziran 2013 tarihleri arasında yazılı olarak bildireceklerdir.

3.Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimlerinin veliler tarafından ayrıca e-okulsistemine girişinin yapılması sağlanacaktır.

4. İlgi (a) Kurul Kararı eki Çizelge’de yer alan ders saati sayısına göre 5 ve 6. sınıflar için ortaokullar 6 saat, imam hatip ortaokullarında ise ilgi (b) Çizelgc’yc göre 2 saat seçmeli ders seçilecektir. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği ilgi (a) ve (b) Çizelge’lerde dersin adının yanında parantez içinde belirtildiğinden seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği konusunda öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

5.ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders seçimini yapabilmeleri için sınıf öğretmenleri rehberlik edecektir.

6.Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda oluşturulan gruplar e-okul üzerinden görülebilecektir.

7.Okul yönetimleri hangi seçmeli derslerin okutulacağına dair herhangi bir belirleme yapmayacaklar,özellikle ilgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesi ile öğrencileri ve velilerini kesinlikle belirli derslere yönlendimneyeceklerdir.

8.Ortaokullarda gruplandırılmış olarak belirlenen seçmeli derslerde, öğrenciler tüm derslerini bir gruptan seçebileceği gibi, her bir gruptan ayrı ayrı dersler de seçerek seçmeli derslerini tamamlayabilirler.

9.Okulda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğerokullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacaktır.

Konuyla ilgili öğrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi, dilekçe örneklerinin okullarda görülebilecekyerlerde bulundurulması, velilerimizin ders seçimlerini elektronik ortamda yapabilmeleri içinokullarımızda bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda gerekli kolaylığın gösterilmesi ve okullarkapanmadan önce söz konusu çalışmaların tamamlanması amacıyla gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI
Bakan

 

ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU

Seçilecek Ders Sıralaması * Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Kur’an-ı Kerim (4) 2
Hz. Muhammed’in Hayatı (4) 2
Temel Dinî Bilgiler (2) 2
Okuma Becerileri (1) 2
Yazarlık ve Yazma Becerileri (2) 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Adığece ve Abazaca)(4) 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kurmançî ve Zazakî) (4) ** 2
Yabancı Dil (Almanca)(4) ** 2
Yabancı Dil (Arapça)(4) ** 2
Yabancı Dil (Fransızca)(4) ** 2
Yabancı Dil (İngilizce)(4) ** 2
Yabancı Dil (Diğer)(4) ** 2
Bilim Uygulamaları (4) 2
Matematik uygulamaları (4) 2
Görsel Sanatlar (4) 2/(4) ***
Müzik (4) 2/(4) ***
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) 2/(4) ***
Drama (2) 2
Zekâ Oyunları (4) 2
Halk Kültürü **** (1) 2
Hukuk ve Adalet **** (1) 2

*Seçilecek Ders Sıralaması sütununa öğrencinin ilgi ve isteği göz önünde bulundurularak 1’den 10’a kadar sıralama yapılacak ve numaralar bu sütuna yazılacaktır.

** “Yaşayan Diller ve Lehçeler” ile “Yabancı Dil” seçmeli ders çeşitlerinden yalnızca biri seçilebilir. Diğer bir deyişle, öğrenci iki faklı seçmeli Yabancı Dil veya iki farklı Yaşayan Dil ve Lehçe dersi alamaz.

*** Bu dersler isteğe bağlı olarak haftada 2 saat veya 4 saat olarak alınabilecektir.

**** “Halk Kültürü” ile “Hukuk ve Adalet” derslerini sadece 2012-2013 eğitim öğretim yılında 5. sınıfı okuyan öğrenciler seçebilecektir.


İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU

Seçilecek Ders Sıralaması * Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Okuma Becerileri (1) 2
Yazarlık ve Yazma Becerileri (2) 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Adığece ve Abazaca)(4) ** 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kurmançî ve Zazakî ) (4) ** 2
Yabancı Dil (Almanca)(4) ** 2
Yabancı Dil (Arapça)(4) ** 2
Yabancı Dil (Fransızca)(4) ** 2
Yabancı Dil (İngilizce)(4) ** 2
Yabancı Dil (Diğer)(4) ** 2
Bilim Uygulamaları (4) 2
Matematik uygulamaları (4) 2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (4) 2
Görsel Sanatlar (4) 2/(4) ***
Müzik (4) 2/(4) ***
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) 2/(4) ***
Drama (2) 2
Zekâ Oyunları (4) 2
Halk Kültürü **** (1) 2
Hukuk ve Adalet **** (1) 2

*Seçilecek Ders Sıralaması sütununa öğrencinin ilgi ve isteği göz önünde bulundurularak 1’den 10’a kadar sıralama yapılacak ve numaralar bu sütuna yazılacaktır.

** “Yaşayan Diller ve Lehçeler” ile “Yabancı Dil” seçmeli ders çeşitlerinden yalnızca biri seçilebilir. Diğer bir deyişle, öğrenci iki faklı seçmeli Yabancı Dil veya iki farklı Yaşayan Dil ve Lehçe dersi alamaz.

*** Bu dersler isteğe bağlı olarak haftada 2 saat veya 4 saat olarak alınabilecektir.

**** “Halk Kültürü” ile “Hukuk ve Adalet” derslerini sadece 2012-2013 eğitim öğretim yılında 5. sınıfı okuyan öğrenciler seçebilecektir.

kamuajans.com

SPONSORLU BAĞLANTI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir