Aylık arşivler: Haziran 2014

ogretmen____

MEB, müdür yardımcılarını öğretmen yaptı

Bakanlıkça yayımlanan norm kadro fazlası yöneticilerle ilgili yazıyı paylaşmıstık. Ancak, kanunun verdiği bir hak yazı ile alınmaya çalışılmaktadır. Bu noktada, yanlış uygulama ile ilgili bize gelen bir maili paylaşıyoruz.

4 YILINI DOLDURMAYAN GÖREVDEN ALINIR MI?

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 24/06/2014 tarihli yazısı ile 13/06/2014 tarihi ve öncesinde norm kadro fazlası olan müdür yardımcılarının görevlerine 13 Haziran 2014 tarihi itibariyle son vermiştir. Ancak bu yazı ve bakanlığın yayınladığı Yönetici Görevlendirme yönetmeliği, 6528 sayılı kanuna terstir. Şöyle ki;

6528 sayılı kanun geçici 10.maddesinin 8.fıkrasında şu hüküm yer almaktadır: “Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

Milli Eğitim Bakanlığı, 6528 sayılı kanunda yöneticilerinden dört yılını 14/03/2014 tarihi itibariyle dolduranların görevlerinin ders yılı bitimi ile sona ereceği şeklinde düzenleme yapmış olmasına rağmen, yönetmelik, kılavuz ve en son 24.06.2014 tarihinde insan kaynakları genel müdürlüğünün yayınladığı norm fazlası yöneticilerle ilgili yazıda dört yıllık sürenin norm fazlası yöneticiler için aranmayacağı, ders yılı sonu itibariyle (13/06/2014) norm fazlası olan yöneticilerin görevlerinin sonlandırılıp öğretmen olarak atanacağı şeklinde düzenlemiştir.

MEB’in yayınladığı yönetmelik, kılavuz ve görüş; 6528 sayılı kanuna aykırıdır.

Olması gereken normu kaldırılan ya da 6528 sayılı kanun gereği 13/06/2014 tarihi itibariyle 4 yıllık idarecilik süreleri dolanlara tanınan, ‘yerlerine yenileri atanana kadar Aralığa kadar görevlerine devam etme hakkı’, 4 yılını doldurmayan norm fazlası idarecilere de tanınmalıdır. Kaldı ki bu idarecilerden görevine son verilenlerden birçoğu kendi okullarında branşlarında öğretmen norm kadrosu olmadığından ilçe hatta köylere atanmak zorunda bırakılmaktadır.

Hiçbir şey öngörmeden mevzuat düzenlemesi yapan Bakanlığın, en azından mağdur ettiği öğretmenleri görmesi gerekmektedir. www.memurlar.net

alman_devi_bir_turkun_oldu_1404120393_18

Alman devi bir Türk’ün oldu

Alman perakende şirketi Metro , Real Türkiye’yi Hacı Duran Beğendik’e sattığını açıkladı.

Metro tarafından yapılan açıklamada anlaşma kapsamında Türkiye’deki 12 Real mağazasının tümünün Beğendik’e geçeceği belirtilerek, “Bu anlaşma ile Real tümüyle Almanya’daki işlerinin başarıyla geliştirilmesine odaklanacaktır” denildi.

Anlaşmanın düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 1,800 kişiyi istihdam eden Real Türkiye 2012/13 mali yılında 256 milyon euro ciro elde etti.

Alman Metro Group kuruluşu olan Real, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Türkiye’deki merkez ofisini 1997 yılında İstanbul’da kuran Real, İstanbul (Kartal, Beylikdüzü, Ümraniye, Fulya, Merter, Bayrampaşa), Ankara (Bilkent ve Etlik), İzmit, Adana, Konya ve Antalya illerinde toplam 12 mağazası ile hizmet veriyor.


Kamuajans